Pojmy

V tomto testu si procvičíte svou schopnost zapamatovat si seznam náhodných slov. Testovat lze dvěma způsoby - s pevně daným počtem pojmů nebo s časovým limitem.

Cílem testování s předem daným počtem pojmů je zapamatovat si tyto pojmy všechny. V případě testování s časovým limitem jde o to, zapamatovat si co nejvíce pojmů, než časový limit vyprší.

V obou případech pak bude vaším úkolem zapsat pojmy ve stejném pořadí, v jakém byly zobrazeny. Za každý správně zodpovězený pojem získáte podle obtížnosti:

  • lehká: 2 body
  • střední: 3 body
  • těžká: 4 body
  • expert: 5 bodů

  Jak na to?

Pro zapamatování pojmů doporučujeme využít systém spojování, případně transformace. Pro zapamatování pořadí slov si můžete jednotlivé pojmy navázat na body paměťové cesty.
*